Anna-Maria Helsing

Anna-Maria Helsing studerade under åren 2004-2007 orkesterdirigering vid Sibelius-Akademin för bl.a. prof. Leif Segerstam och Atso Almila. Hösten 2007 avlade hon, som gästdirigent för Oulu Sinfonia, sin A-examen med utmärkt vitsord. Som violinist har hon två examina från Konservatoriet i Jakobstad och våren 2000 avlade hon diplomexamen med hedersomnämnande vid Musikakademin i Bydgoszcz, Polen. Hon har deltagit i ett flertal mästarkurser under ledning av bl.a. Esa-Pekka Salonen, Gustavo Dudamel, Vladimir Jurowski, John Carewe, Leif Segerstam, Jorma Panula och Atso Almila.

Anna-Maria Helsing har dirigerat många orkestrar i Finland, bl.a. Radions symfoniorkester, Avanti! Kammarorkester, Åbo filharmoniska orkester, Oulu Sinfonia samt stadsorkestrarna i Helsingfors, Tammerfors, Jyväskylä, Villmanstrand och Vasa. Hösten 2008 debuterade hon med Helsingfors stadsorkester när hon på kort varsel hoppade in för den brittiska dirigenten Julia Jones. Samma höst inbjöds hon att delta i Allianz International Conductors’ Academy i London, där hon 2008-2009 dirigerade London Philharmonic Orchestra och Philharmonia Orchestra.

Vid Finlands Nationalopera debuterade Helsing våren 2008 i Kaija Saariahos opera Adriana Mater. Sommaren 2007 dirigerade hon uruppförandet av Jukka Linkolas opera Hallin Janne i Jämsä. Hon har dessutom fungerat som assistentkapellmästare vid Operafestspelen i Nyslott i Jukka Linkolas opera Hui kauhistus (2006) och vid Finlands Nationalopera i Fredrik Pacius’ opera Kung Karls jakt (2007). Hon var Esa-Pekka Salonens assistent i Philharmonia Orchestras produktion av Schönbergs Gurrelieder i London (2009).

Under de senaste åren har Helsing fungerat som konstnärlig ledare för Jakobstads Sinfonietta och Wegelius Kammarstråkar. Hösten 2010 inledde hon sitt arbete som Oulu Sinfonias konstnärliga ledare.