Kristian Attila

Kristian Attila hör till de mest kända pianisterna i Finland som arbetar inom lied- och operamusiken och idag arbetar han vid Sibelius-Akademin på avdelningen för volkalmusik som lektor och korrepetitor. Han har konserterat med de främsta finländska sångarna såsom Tommi Hakala, Juha Uusitalo, Jorma Hynninen, Petri Lindroos, Päivi Nisula och Pia Freud. Attila studerade vid Sibelius-Akademin för Margit Rahkonen, vid musikhögskolan i Malmö under ledning av Hans Pålsson och på operastudion vid Finlands Nationalopera. Sedan flera år tillbaka är han pianist vid nationella och internationella sångtävlingar och år 2007 var han en av jurymedlemmarna vid den internationella Sibelius-sångtävlingen i Träskända. Attila har även fungerat som pianist och lärare vid flera mästarkursser i sång, bland annat med prof. Dorothy Irving, James Kingin och Barbara Bonney. Han uppträder regelbundet på de mest framträdande musikfestivalerna i Finland och i Europa, USA och Japan. Han har arbetat som korrepetitor på Operafestivalen i Nyslott och på Finlands Nationalopera, komponerat musik för piano och kammarmusik samt spelat in skivor för YLE.