Synopsis

  DOMENICO CIMAROSA: Il Matrimonio Segreto (Det hemliga äktenskapet)

  Domenico Cimarosas Det hemliga äktenskapet är ett av de allra största mästerverken inom den italienska opera buffa, den komiska operan. Cimarosa hade förmågan att lyfta sina rollgestalter på ett individuellt plan, ge dem mera djup och trovärdighet. Därtill möter vi i Det hemliga äktenskapet, vid sidan av det komiska, också en äkta och spännande kärlekshistoria mellan två unga älskande, och deras känslor får ett genuint uttryck i deras musik, som redan syftar till det äktitalienska skönsjungandet, bel canto.

  Cimarosa skildrar sina förträffliga rollgestalter även med instrumentala medel, så till den grad, att även Haydn och Mozart tog intryck av honom. Cimarosa bemästrade det sceniskt effektiva, överraskande vändningar i intrigen, den fartfyllda aktionen, utsökta ensembler och den mästerliga musikaliska arkitekturen i de bägge stora finalerna.

  Cimarosas musik badar i en ljus dur, men då han ger uttryck åt de unga älskande och deras känslor, kan man skönja också moll-tonartens djupare schatteringar i deras tonspråk.

  Cimarosa komponerade ca 70 operor, av vilka Det hemliga äktenskapet skimrar som en kronjuvel över alla andra.

  Jussi Törnvall